FAQ

Waarom worden mijn facturen niet gesynchroniseerd en mijn klanten wel?

Dit is vooral te wijten aan het niet correct instellen van de BTW codes. Lees de handleiding nogmaals goed door.

Wanneer worden klantgegevens gesynchroniseerd?

Bij het opslaan van een klant (bij registreren en wijzigen) en als u kiest voor configuratie instelling Always Resync Debtors, dan ook nogmaals bij het opslaan van de factuur.

Wanneer worden factuurgegevens gesynchroniseerd?

Bij het genereren van een factuur of het updaten van een factuur veld vanuit de backoffice.

Magento Creditnotas met deelcredits

Door een probleem in Magento met het maken van meerdere creditnota’s op 1 bestelling is het niet mogelijk om deze creditnota’s correct te synchroniseren met Twinfield.

Creditnota’s met refund en fees

Adjustment refunds en fees worden toegeschreven aan een betalingsverschillen rekening zonder VAT.

BTW tarieven

Om ervoor te zorgen dat verzendkosten juist worden toegevoegd, dient u ervoor te zorgen dat het verzendkosten BTW tarief, gekozen in de configuratie van Magento, ook wordt toegevoegd aan de BTW regels behorende bij het land waar naar toe wordt verzonden.

Als de Twinfield API niet bereikbaar is

Indien Twinfield om welke reden dan ook niet bereikbaar is zullen de klanten en verkopen van dat moment niet worden gestuurd naar de Twinfield omgeving. Uw website werkt zonder Twinfield gewoon door.

U kunt de niet gestuurde klanten alsnog synchroniseren door de factuur te openen en in het opmerkingen veld in Magento iets te schrijven en dan de opmerking opslaan. De factuur wordt dan nogmaals gestuurd inclusief de bijbehorende klantgegevens.

Twinfield foutcode: [LogonResult] => Disabled

  • het account is geblokkeerd door Twinfield i.v.m. te vaak fout inloggen of
  • de inloggegevens zijn aangepast en deze aanpassing is niet verwerkt in de configuratie van de koppeling.

Debiteurnummering in Twinfield

Twinfield foutcode: De code voldoet niet aan het formaat 1[0-9][0-9][0-9].

Laat het standaard formaat voor debiteurnummering in Twinfield veranderen naar “*”. Neem daarvoor contact op met uw Twinfield contactpersoon indien u geen rechten heeft om dit zelf aan te passen.

Magento versie

De Magento Twinfield Bridge is getest op Magento 1.6, 1.7 en 1.8 en 1.9 t/m 1.9.3.1.

Factureren van producten t.w.v. € 0,01

Prijzen van gefactureerde producten worden standaard door Magento met 2 decimalen opgeslagen. Daardoor is het niet mogelijk om het juiste BTW bedrag te versturen via de Twinfield bridge. Indien u producten van €0,01 verkoopt (of een groot aantal van een artikel met €0,01 (bijvoorbeeld tikken) neem dan contact op met ToverTeam voor een oplossing.

Klant aanmaken in de backoffice in een multistore omgeving

Indien een nieuwe klant aangemaakt wordt vanuit de backoffice/beheeromgeving van Magento wordt het bijbehorende store id niet juist vastgelegd. Om dit te corrigeren is de volgende hack noodzakelijk. Indien deze zogenaamde core aanpassing niet wordt uitgevoerd komen klanten mogelijk in de foutieve administratie terecht.

Doe het volgende:

  1. open het bestand app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CustomerController.php -> saveAction()
  2. ga naar regel 300 - 319
  3. plaats de cursor een regel voor $customer->save();
  4. voeg onderstaande code toe
  5. if ($isNewCustomer) { $customer->setStoreId($customer->getSendemailStoreId()); }

Betaaltermijn (Payment term) en aanmaningen (Reminders)

De koppeling voorziet in de mogelijkheid om bij klanten een betaaltermijn mee te synchroniseren. Hiervoor dient het attribuut payment_term toegevoegd te worden aan uw klanten. De betaaltermijn is in dagen.

Is de betaaltermijn ingevuld, dan wordt deze automatisch meegestuurd naar Twinfield. Ook wordt in dit geval de aanmaningsoptie in Twinfield ingeschakeld op het e-mailadres van de klant.

Bankrekening van klanten

De koppeling voorziet in de mogelijkheid om de bankrekening van klanten mee te synchroniseren. Hiervoor dient het attribuut bank_iban toegevoegd te worden aan uw klanten. Optioneel kunnen ook de attributen bank_bic en bank_city worden toegevoegd.

Bestaande Magento webwinkel

Bestaande debiteuren en facturen worden niet overgezet naar Twinfield. Dat valt buiten de functionaliteit van de koppeling. Omdat nieuwe facturen alleen worden geïmporteerd in Twinfield als de debiteur bestaat in Twinfield, zullen deze eerst naar Twinfield moeten worden overgezet. Zet hiervoor de configuratie-optie Always Resync Debtors op Ja. Let daarbij ook op de prefix instellingen.

Fouten oplossen

Controleer eerst of alle instellingen goed zijn ingesteld. Activeer het Magento log via Systeem > Config > Developer > Log instellingen > Inschakelen > Ja Voer een actie uit waarbij de Twinfield Bridge wordt aangeroepen op basis van de fout (debiteur of verkoop) Beoordeel de fout in het logbestand var/log/toverteam_twinfield.log

Controleer ook of er geen boekingen staan op de ADJUST grootboeken die zijn ingesteld.

Foutcode m.b.t. performancetype

Deze fout heeft te maken met het niet geldig zijn van VAT / BTW en Tax Rules in relatie tot ICP. Zorg ervoor dat de juiste Tax Rules voor export worden aangemaakt in Magento en Twinfield.

De klant wordt niet opgeslagen

debiteurennummer is gelijk aan een crediteurennummer

Het kan zijn dat het klantennummer van Magento gelijk is aan een crediteurnummer in Twinfield. Helaas is dit een beperking van Twinfield. Mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat er een Magento klant met nummer 140 bestaat en er bestaat ook een crediteur in Twinfield met nummer 140, dan kun je de Magento klant niet opslaan als Debiteur in Twinfield. Je kunt dan de Debtors Offset gebruiken om de klanten in Twinfield te verhogen.

het btw nummer is niet goed

Twinfield is strikt met BTW nummers, als het nummer niet voldoet, of bij een NL klant is een BTW nummer ingegeven, dan wordt de klant niet opgeslagen in Twinfield. Probeer voor een buitenlandse klant het BTW nummer eerst te checken met VIES: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ en bij Nederlandse klanten het nummer weg te laten (is niet nodig).

Als eerste wordt het BTW nummer vanuit het verzendadres gesynchroniseerd. Mocht dit veld niet gevuld zijn en staat het BTW nummer wel ingevuld bij de klant zelf, dan wordt dit BTW nummer gebruikt.

Met welke versie van PHP is de extensie compatible

Vanaf PHP versie 5.4.

Hoe worden bedragen die niet gekoppeld zijn aan een BTW regel verwerkt in Twinfield

Deze bedragen worden verwerkt op de BTW regel met het hoogste tarief.

Adjustments worden alleen geboekt als er een positief of negatief bedrag wordt ingegeven op de credit.