Configureren

Enabled

Zet de extensie aan nadat de Magento TAX Rules en Twinfield instellingen zijn uitgevoerd.

License Key

Vul de licentiecode in die u heeft ontvangen bij de aankoop van de Twinfield koppeling. Let op dat u in een multistore omgeving voor elk domein een aparte licentiecode nodig heeft. Deze dient op de juiste scope in de configuratie te worden ingevuld.

Username

De gebruikersnaam van Twinfield.

Password

Het wachtwoord van Twinfield.

Organisation Code

De Omgevingsnaam van Twinfield.

Office code

Indien er meerdere administraties worden gevoerd binnen Twinfield dan dient dit veld gevuld te worden met de Administratiecode. Dit veld niet invullen indien er één administratie wordt gevoerd.

Daybook code

De dagboekcode waarop de verkopen worden geboekt. Standaard is dit VRK binnen Twinfield.

Adjustment Account Code & Adjustment VAT Code

Bij het aanmaken van een creditnota is het mogelijk om zogenaamde adjustment fees en adjustment refunds toe te voegen. Deze adjustments worden direct afgeboekt van de totaalbedragen en worden via deze rekening in balans gebracht in de verkoopboeking.

Totalen

Indien het ordertotaal niet gelijk is aan het totaal van de artikelen + verzendkosten, wordt het verschil op de omzetrekening geboekt met het hoogste BTW percentage van de artikelen uit de order.

Debtors Account Code

De debiteuren rekening binnen Twinfield.

Debtors Offset

Het is mogelijk om bij Twinfield een test account aan te vragen. In dit testaccount beginnen debiteuren vanaf nummer 1000. Magento nummering start normaal gesproken bij 1. Vul hier 1000 in als gebruik gemaakt dient te worden van de standaard Twinfield nummering.

Lees ook Veelgestelde vragen: Debiteurnummering in Twinfield.

Always Resync Debtors

Als u deze optie kiest zullen de debiteurengegevens opnieuw gesynchroniseerd worden bij het aanmaken en synchroniseren van een factuur.

Transaction destiny

Zet de optie op Temporary om conceptboekingen aan te maken of op Final om definitieve boekingen aan te maken. Het is verstandig om in het begin conceptboekingen aan te maken t.b.v. eventuele correcties.

Guest Account ID

Dit veld wordt automatisch gevuld nadat de eerste gast een aankoop heeft uitgevoerd (indien het mogelijk is om als gast te kopen binnen Magento). Aangezien er aan een gast verkoop geen account wordt gekoppeld wordt er eenmalig een gast account aangemaakt in Magento en Twinfield waar deze verkoop op wordt geboekt.

Om gast verkopen op een ander account in Twinfield te boeken kan hier een ander account ID ingevuld worden.

Invoice prefix, Creditmemo Prefix, Customer Prefix

Binnen Twinfield worden debiteuren en crediteuren opgeslagen in dezelfde nummerreeks. Daarom is het van belang om één van beide te voorzien van een voorloopteken. Dit kan een unieke letter of een cijfer zijn. In het geval van cijfers dienen beide reeksen voorzien te worden van een ongelijk cijfer (1 voor bijvoorbeeld debiteuren en 2 voor crediteuren). De koppeling tussen Magento en Twinfield is standaard ingesteld zonder voorloopteken voor debiteuren en verkopen.

Creditfacturen worden standaard voorzien van het voorloopteken “C” en is eventueel aan te passen naar een andere letter of een ander cijfer.

Lees ook Veelgestelde vragen: Debiteurnummering in Twinfield.